iplşikiş.png

İzmir’e geldiniz ve bir kaçakçıyla tanıştın. Seni ve aileni Yunanistan’a bir botla geçirebileceğini söyledi. Ödemeyi yaptın, bota bindiniz

ve denizin ortasında botunuz battı

sen ve ailen sağ kurtulamadınız.