sdfsfsfs.png

Yaşlı bir kadın 9 aylık torunuyla yanına yaklaştı "Lütfen bebeği al, ben çok yoruldum" dedi ve boğuldu. Aynı günün sonrasında, başka bir anne yanına yaklaştı ve 18 aylık kızını sana verip "Onu kurtar ben başaramayacağım" dedi.

Simidin ağırlığı kaldırmayacağından korkuyorsun.